Seniorbofællesskab Bispevangen

Bispevangen

Seniorbofællesskabet Bispevangen er et tilbud til borgere der ønsker at indgå i et socialt fællesskab med deres naboer – en dagligdag med sociale aktiviteter lige uden for døren. Seniorboligerne vil komme til at omfatte 25 almene boliger i Ballerup Kommune, tæt på Gammelgårdsparken og i gåafstand til Ballerup Bymidte.

I forbindelse med projektet vil der være en proces, hvor der dannes borgergrupper, som skal samarbejde om dannelsen af fællesskabet og bebyggelsen.

Seniorbofællesskabet Bispevangen er et samarbejdsprojekt mellem OK-Fonden og Ballerup Kommune og de nye boliger forventes at stå klar i 2018.

Hvad er et seniorbofællesskab?

Når man vælger seniorbofællesskab som boform, prioriteres det sociale element højt, og danner dermed rammen for livet i bofællesskabet. Beboerne er mere end blot gode naboer; de indgår i et forpligtende fællesskab, der går ud på at skabe og vedligeholde tryghed og godt naboskab for hinanden.

Graden af aktivitet bestemmes af bofællesskabet selv. I forbindelse med etableringen af bofællesskabet fastlægges derfor omfanget af forpligtelser. Dette kan være omfanget af egen vedligeholdelse af bebyggelsen, antal fællesspisninger i fælleshuset, forpligtelse til at sørge for den gode stemning mv. – alt sammen noget, som drøftes ved fællesmøder.

Fællesskabet udvikler sig over tid, sammen med nytilkomne beboere, men vi oplever en stor vigtighed i, at have et fælles formuleret udgangspunkt. Seniorbofællesskaber, der er udviklet sammen med OK-Fonden har meget forskellige udgangspunkter for graden af deltagelse i fællesskabet.

Bofællesskaberne etableres sædvanligvis som selvejende institutioner med udgangspunkt i almenboligloven. Bofællesskabet er således egen bygherre, der indgår forretningsføreraftale med OK-Fonden for opførelse af bebyggelse, samt administrationsaftale for den efterfølgende drift.

Processen

I forbindelse med etablering af et seniorbofællesskabet afholder OK-Fonden et borgermøde, hvor der orienteres om idé og det kommende tilbud, hvorefter de interesserede borgere samles i en eller flere grupper, der sammen arbejder om at skabe fundamentet for seniorbofællesskabet Bispevangen.

OK-Fonden lægger stor vægt på at udvikle fundamentet for fællesskabet i processen, så beboerne ved indflytning kender egne og de andres forventninger, og er forberedt til at indgå aktivt i fællesskabet.

Fundamentet for det kommende bofællesskab vedrører både de fysiske rammer for byggeriet, men også fundamentet for det forpligtende naboskab. 

Videre til værktøjslinje